Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe we daarmee omgaan. Deze verklaring kan gewijzigd worden als er bijvoorbeeld wijzigingen zijn in wet- en regelgeving. Het is daarom raadzaam om deze verklaring regelmatig te bekijken.

Over RGB+ en Assistance Online

Assistance Online is een product van RGB+. RGB+ is een softwarebedrijf voor de logistieke en transportsector.

Assistance Online bestaat uit een webapplicatie, die je in je browser opent, en een mobiele applicatie voor Android en iOS. Beide verzamelen persoonsgegevens en daar vertellen we je in deze verklaring meer over.

Als je vragen hebt hierover, neem dan gerust contact op!

RGB+ Automatisering BV, Spitsstraat 17a, 8102HW Raalte

ao@rgbplus.nl / +31 572 745247 

Freek van Bokhoven is de Functionaris Gegevensbescherming van RGB+ Automatisering BV. Hij is te bereiken via f.vanbokhoven@rgbplus.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

RGB+ Automatisering BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Alle gegevens die je zelf in de applicatie invult

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via f.vanbokhoven@rgbplus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag

RGB+ Automatisering BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel:


Het uitvoeren en administreren van bergingsopdrachten. 

Voorbeelden van gegevensverwerking zijn:

 • We gebruiken je locatiegegevens via de mobiele applicatie om je automatisch ter plaatse te kunnen melden op een incidentlocatie
 • We gebruiken je NAW-gegevens zodat de planner daar rekening mee kan houden bij het plannen van opdrachten
 • We gebruiken je internetbrowser/besturingssysteem-versie om je beter te kunnen helpen als je een support-ticket indient
 • We gebruiken je IP-adres om veiligheidsredenen, zodat we kunnen traceren wie welke acties heeft uitgevoerd

Ontvangers

We delen alleen persoonsgegevens met derden als dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Alle gegevens met betrekking tot opdrachten, medewerkers en gebruikers zijn opgeslagen in Azure, de clouddienst die we gebruiken om Assistance Online te hosten
 • Bij afmelding van een opdracht worden de opdrachtgegevens verstuurd naar de opdrachtgever van de opdracht
 • E-mails met vrachtbrieven worden verstuurd naar de opdrachtgever/bestuurder van het voertuig
 • Alle e-mails vanuit Assistance Online worden verstuurd via SendGrid.

Bewaartermijn

We slaan je gegevens niet langer op dan noodzakelijk tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Op dit moment is de bewaartermijn vanwege regelgeving vanuit de Belastingdienst zeven (7) jaar.

Beveiliging

RGB+ Automatisering BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via f.vanbokhoven@rgbplus.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RGB+ Automatisering BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar f.vanbokhoven@rgbplus.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

RGB+ Automatisering BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RGB+ Automatisering BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. RGB+ Automatisering BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting de website van Veilig Internetten.